Daily Archives: avgust 15, 2010

Morska bolest

Uobičajen

Morska bolest je osećanje mučnine koje izaziva kretanje morske vode i broda. Najavljuje se i ispoljava raznim simptomima: pospanošću, apatijom, mučninom, povraćanjem…. Prilagođavanje najćešće doprinosi potpunom nestajanju morske bolesti koja se javlja zbog nenaviknutosti na život na moru, a ponekad i zbog straha koji izazivaju morska prostranstva. More se giba. Jahta se valja. Jedriličar se više ne oseća ugodno. Vrućina mu je pod kabanicom koja ga štiti od udara vetra. Niz leđa mu se sliva hladan znoj. Trudi se da usredsredi pažnju na udaljeni horizont, da duboko diše uprkos vetru. Čini mu se da mu je već bolje, mada mu se i dalje spava. Dremež ga hvata dok još sedi u kokpitu (otvoreni krmeni prostor na ribarskom brodu ili jedrilici). Ipak će da legne… Međutim, u kabini je još gore: kretanje broda, nedostatak vazduha.. Oseća da mora brzo na vazduh. Izlazi na palubu, naginje se preko ograde, povraća… I već mu je lakše, sada može i da legne. Posle jednog časa spavanja mučnina je nestala. Polako se navikava na plovidbu. Ponovo može da uzme sada već obilniji obrok. Vraća se na kormilo. Bolest je prošla; jedrenje najzad postaje pravo zadovoljstvo.

Advertisements

More

Uobičajen

Okeani pokrivaju 71 odsto površine naše planete, a 97 odsto svih voda na Zemljinoj kugli otpada na more. Morska voda se uglavnom sastoji od vodonika i kiseonika, ali sadrži i bezbroj drugih elemenata: so, minerale gas, životinje i biljke mikroskopske veličine. Zahvatite litar morske vode i izmerite je; njena težina iznosi 1.025 grama. Ako analizirate ovaj litar vode, rezultat će biti sledeći: 19 grama soli i u nešto manjim količinama natrijuma, sumpora, kalijuma, kalcijuma. Biće i tragova svih poznatih minerala, kao što su magnezijum, bakar, kobalt. Ovaj isti litar vode sadrži i mikroskopski sićušan grumen zlata. Naime, okeani sadrže više miliona tona zlata. Međutum, voda mora sadrži bogatstvo koje je još dragocenije: život. Ako kap morske vode stavite pod mikroskop, u njoj ćete otkriti sićušne alge, životinjice, jajašca, larve…ali i raspadnute materije (koje nanose veće ili manje reke), bakterije, deterdžente, tečna goriva. Sva ova zagađenja, koja su posledica aktivnosti čoveka, mogla bi, dugoročno gledano, da unište život u moru.

◈ Predivno….pa ko još ne voli more…..:)