Daily Archives: avgust 31, 2010

Psihoanalitičar

Uobičajen

Psihoanalitičar je psiholog koji pomaže neurotičnim bolesnicima da otkriju potisnuta, skrivena osećanja koja ih uznemiravaju, kako bi mogli da ih savladaju. Psihoanaliza je metoda kojom se leče razne neuroze-poremećaju živčanog sistema za koje se smatra da su izazvane nekim prigušenim, potisnutim osećanjima ili nezadovoljenim željama. Da bi pomogao obolelima da oslobode iz podsvesti ta osećanja, pishijatar ih posmatra, razgovara sa njima, sluša ih dok pričaju o sebi i onome što osećaju, žele, misli. Zatim ispituje i tumači njihove reči, crteže, ponašanje ili snove. Lečenje psihoneuroza je često veoma složeno, jer treba navesti bolesnika da postane svestan psihičke traume (povrede) koja je uzrok njegove neuroze, a paziti da mu se pri tom bolest ne pogorša, što se ponekad dešava.

Advertisements