Daily Archives: septembar 11, 2010

Halo

Uobičajen

Dešava se da ponekad, u magličastoj noći, ne vidimo Mesec sasvim jasno, nego okružen kao nekim sjajnim kolutom. Ta pojava naziva se halo. U stvari, halo je svetlosni krug (prsten) oko Meseca, a ponekad i oko Sunca. On nastaje usled prelamanja svetlosnih zrakova koji prolaze kroz sloj oblaka od ledenih iglica-tzv. cirusa. Ponekad se u maglovitoj noći halo vidi i oko uličnih svetiljki, ili oko nekih svetlosti u daljini. Ne treba mešati halo sa polarnom svetlošću, koja se viđa u krajevima blizu Zemljinih magnetnih polova. Polarna svetlost je svetlosna pojava drugog porekla.

Advertisements

Kumulusi

Uobičajen

Kumulusi su sjajnobeli, okruglasti gusti oblaci koji, kad je lepo vreme, plove plavim nebom. Nasuprot njima, teški nimbusi, sivi i niski oblaci, donose kišu. Kumulo-nimbusi su veliki oblaci koji su predznak oluje i grmljavine. Prema svome obliku i položaju, oblaci se dele u četiri glavne vrste: bele ciruse, nalik na tanke pramenove, koji objavljuju dolazak kiše; stratuse, koji se javljaju u vodoravnim slojevima pri sunčevom zalasku; nimbuse, niske, sive i teške kišne oblake; kumuluse, velike plastaste bele oblake koji plove nebom kad je lepo vreme. Samo, svi ti oblaci su nepostojani i često se mešaju stvarajući ciro-kumuluse, strato-kumuluse, kumulo-nimbuse, alto-kumuluse (na velikoj visini) itd.