Category Archives: Lekar u vašim prstima (Đi-Đo)

Tačka 1.

Standard

Na krajnjoj tački spoljnog pregiba lakta. Čvrsto savijte ruku, stavite prst na krajnju tačku pregiba i tu ga zadržite. Opružite ruku i pritiskajte tačku dok vam je ruka opuštena.

PRVA NAMENA

Akne, alergije +27 i 28, gnojni čir i čmičak, koprivnjača, lakat, letnji osip, lice, ojed i ekcem, oko, plikovi, podlaktica, prehlada i grip, rame, ruka vrat, želudac

DRUGA NAMENA

Opekotine, naručito da se koža brzo zaceli, polni organi, naručito materica i janici, promrzline +27 i 28