Category Archives: Mala školska enciklopedija

A

Uobičajen

1. ABDIKACIJA-davanje ostavke na neki viši položaj, ili odricanje od prestola.

2. A PRIORI- saznanje nezavisno od iskustva, aprioriorne forme saznanja; forme svakog saznanja o svetu.

3. ABODOMINALNO-ono što se odnosi na trbuh (abdomen).

4. ABOLICIJA-ukidanje, poništenje krivičnog postupka pre donošenja presude-oslobođenje od daljeg gonjenja.

5. ABONOS-cenjeno tvrdo drvo, crne boje, raste u tropskim predelima Afrike i Azije, upotrebljava se u rezbariji i za izradu luksuznog nameštaja.

6. ABRAZIJA-dejstvo jezerske i morske vode u razbijanju obala i kopna pri čemu se stvaraju abrazioni oblici u reljefu (klifovi, terase).

7. AVANGARDA-prethodnica, izvidnica, prvi redovi; karakteristična vodeća uloga mase u novom društvenom poredku, a u umetnosti-novi pravac.

8. AVITAMINOZA-bolest porouzrokovana nedostatkom vitamina.

9.AGENS-radni princip, uzrok, snaga, pokretačka sila.

10. AGONIJA-predsmrtne pojave, samrtna borba.

11. ADAĐO-sporo, lagano, oznaka tempa.

12. ADONIS-po helenskoj mitologiji, mladić-pastir u koga se zaljubila Afrodita; iz njegove krvi je niko cvet.

13. AZIMUT-odstojanje nekog nebeskog tela.

14. AKVAREL-slika rađena vodenim bojama na hartiji ili kartonu.

15. AKROPOLJ-najviši utvrđeni deo grčkih gradova; najpoznatiji akropolj iznad Atine sa čuvenim spomenicima.

16. AKSIOMA-naučna istina dokazana sama po sebi.

17. ALIJANSA-savez, udruženje.

18. ALKALOIDI-organska jedinjenja u biljkama; jaki otrovi.

19. ALMANAH-književno-politički i zabavni zbornik.

20. ALUZIJA-pesnička figura koja se ne kazuje direktno; govori o jednom a misli na drugo.

21. AMAZON-najveća reka u Južnoj Americi duga 6180 km, uliva se u Atlanski okean.

22. AMANET-zaveštanje, ugovor o ostavci.

23. AMATER-lice koje se bavi određenim poslom ili umetnošću iz ljubavi bez materijalne nadoknade.

24. AMATI-poznata porodica koja se bavi izradom gudačkih instrumenata.

25. AMBLEM-oznaka, značka, znamenje ili simbol.

26. AMBROZIJA-hrana koja čini besmrtnim bogove sa Olimpa.

27. AMEBA-najprostija jednoćelijska praživotinja; živi u vodi vlažnoj zemlji, u crevima kao parazit, nevidljiva golim okom.

28. AMOR-po verovanju starih Rimljana bog ljubavi, sin Marsa i Venere.

29. AMPER ANDRE (1795-1836)-slavni francuski fizičar, osnivač elektro-dinamike.

30. AMFORA-antička glinena posuda trbušastog oblika sa dve drške i uzanim grlićem, koja služi za čuvanje ulja ili vina.

31. ANALFABET-potpuno neznanje pisanja ili čitanja.

32. ANAMNEZA-podatci o bolesnikovoj predistoriji bolesti.

33. ANATOMIJA-nauka koja se bavi telesnim sklopom i njegovim sastavom.

34. ANDERSEN HANS KRISTIAN-danski pesnik i književnik; svetsku slavu stekao po bajkama za decu.

35. ANEKS-prilog, dodatak uz glavnu stvar.

36. ANKER-stara mera za tečnost.

37. ANTARTIK-južni polarni kontinent, nenaseljen, najvećim delom pokriven večitim ledom.

38. ANTIBIOTICI-organski sastav koji sprečava razvoj i razmnožavanje mikroorganizama. Pronalazač dr. Aleksandar Fleming.

39. ANTOLOGIJA-zbirka odabranih književnih radova.

40. APATIJA-duševna neosetljivost, ravnodušnost.

41. APAČI-indijansko pleme u Severnoj Americi.

42. APOLON- u grčkoj mitologiji bog umetnosti i svetlosti-simbol mladalačke lepote.

43. APSIDA-polukružni deo oltara.

44. AR-mera za površinu-veličina jednog ara je 100 metara kvadratnih.

45. ARABIJA-azijsko poluostrvo, najveće na svetu i kolevka je islama.

46. AEROMETAR-sprava za merenje spezifične težine tečnosti.

47. ARITIMIJA-nepravilnost srčanih otkucaja.

48. ARKTIK-severna polarna oblast.

49. ARTERIOSKLEROZA-zakrčenje krvnih sudova.

50. ARHIMED (287-212 pre n.e.)-najveći fizičar i matematičar starog veka; Arhimedov zakon u fizici: svako potopljeno telo gubi od svoje težine onoliko koliko iznosi težina istisnute tečnosti.

51. ARHIPELAG-veća grupa ostrva.

52. ATEIZAM-poricanje postojanja boga.

53. ATELJE-radni prostor umetnika.

54. ATLANSKI OKEAN-drugi o veličini okean na zemlji, nalazi se između Severne i J. Amerike na zapadu i Evrope i Afrike na istoku.

55. ATMOSFERA-vazdušni omotač Zemlje.

56. ATOMI-najsitniji nevidljivi delovi hemijskih elemenata iz kojih su oni sastavljeni. Sastoji se od elektropozitivnog jezgra sa neutronima i proteinima, i elektrona.

57. AUKCIJA-prodaja licitacijom, javnim nadmetanjem.

58. AUSTRALIJA-najveći kontinent po površini i broju stanovnika, nalazi se između Tihog i Indijskog okeana.

59. AUTOBIOGRAFIJA-književno delo u kome autor opisuje svoj život.

60. AUTONOMIJA-nezavisnost, samoopredeljenje, samostalnost.

61. AUTSAJDER-onaj koji je po strani bez izgleda na uspeh.

62. AFRIKA-drugi po veličini kontinent na Zemlji, lociran južno od Evrope i jugozapadno od Azije.

63. AFRODITA- kod Helena boginja lepote i ljubavi, najlepša od svih boginja.

64. ACETATI-soli sirćetne kiseline.

65. AŠIKOVATI-voditi ljubav.

Advertisements