Category Archives: Šta radi?

Enolog

Uobičajen

Nekada je vino sazrevalo u podrumu, u drvenim bačvama, po istom postupku kao i vekovima pre toga. Danas postoje stručnjaci, enolozi, koji se staraju o pravljenju, čuvanju i transportu vina. Ovo zanimanje je novijeg datuma. Vino je tečnost naručito osetljiva na dejstvo nekih mikroba i fermenata, korisnih ili štetnih. Da bi se ono napravilo tako da se može bezbedno čuvati i transportovati, moraju se primeniti sigurni, oprobani metodi, da bi se sprečila neprijatna iznenađenja. Tu stupa na scenu enolog. On izučava i dobro poznaje osobine grožđa, šire i vina, kao i tradicionalne načine spravljanja vina, ali je uz to i hemičar i biolog. Enolog uz pomoć hladnoće, toplote ili oksidacije, a isto tako i raznih vrsta fermenata, sprovodi i nadgleda savremenu proizvodnju vina.

Advertisements

Pirotehničar

Uobičajen

Šareni vatromet kojim počinje ili se završava neko slavlje pripremali su stručnjaci za eksplozive i zapaljive smese-oni se zovu pirotehničari. Pirotehnika, koja nam je došla iz Kine, nije samo nauka nego ponekad i prava umetnost. Najbolji stručnjaci pirotehničari su u Italiji, zemlji u kojoj se dugo gaji ta tradicija. Kada se priređuje vatromet, pirotehničar priprema i razmešta rakete i bengalsku vatru,  zaštićuje ih od eventualnog nevremena, i preduzima potrebne mere bezbednosti-protiv požara, i da bi se onemogućilo ranjavanje gledalaca. Barut i eksplozivi koji se nalaze u raketama,  svetlosnim vodopadima, raznobojnim prskalicama i bengalskoj vatri mogli bi u slučaju nesreće, izazvane nepažnjom, da oštete čitav kvart u gradu. Ali pored toga što organizuje te vesele svečanosti pod vedrim nebom, pirotehinčar radi i u industriji; tu vrši oglede i priprema nove smeše za rakete, signalne vatre i druga sredstva koja daju jaku svetlost ili toplotu,  a upotrebljavaju se u vojsci, industriji, poljoprivredi.

Akupunktor

Uobičajen

Akupunktura je lečenje bolesti na taj način što lekar* specijalista zabada tanke igle u kožu, na raznim delovima bolesnikovog tela. Akupunkutra je postojala još pre pet hiljada godina, u starim istočnjačkim civilizacijama. Zapisi o tome, koji potiču iz XIII veka nove ere, omogućili su specijalistima iz drugih zemalja da ponovo  otkriju taj metod lečenja, koji se sada sve više primenjuje u svetu. Sile u našem telu kruže određenim brojem linija koje se zovu meridijani. Oboljenja su izazvana poremećajima u tom kruženju sila. Ubadanjem igala u kožu, na tačno određenim mestima, kruženje se uspostavlja i bolest se povlači. Akupunktor koji dobro leči bolest može učiniti da ona iščezne, ali ne može povratiti već oštećeni organ. Ubodi iglama mogu ponekad da se zamene malim opekotinama, izazvanim zagrejanim šišarkama komonjike, koje se na japanskom zovu „moska“.

Psihoanalitičar

Uobičajen

Psihoanalitičar je psiholog koji pomaže neurotičnim bolesnicima da otkriju potisnuta, skrivena osećanja koja ih uznemiravaju, kako bi mogli da ih savladaju. Psihoanaliza je metoda kojom se leče razne neuroze-poremećaju živčanog sistema za koje se smatra da su izazvane nekim prigušenim, potisnutim osećanjima ili nezadovoljenim željama. Da bi pomogao obolelima da oslobode iz podsvesti ta osećanja, pishijatar ih posmatra, razgovara sa njima, sluša ih dok pričaju o sebi i onome što osećaju, žele, misli. Zatim ispituje i tumači njihove reči, crteže, ponašanje ili snove. Lečenje psihoneuroza je često veoma složeno, jer treba navesti bolesnika da postane svestan psihičke traume (povrede) koja je uzrok njegove neuroze, a paziti da mu se pri tom bolest ne pogorša, što se ponekad dešava.

Fijakerist

Uobičajen

U proletnje i letnje dane na ulicama nekih velikih gradova još uvek se mogu videti fijakeristi, koji voze turiste u svojim starinskim kolima. Nekada su fijakeri, sa konjskom zapregom, prevozili putnike kao danas taksi-automobil. Oni su postepeno iščezli sa ulica, ali su šetnje fijakerom zadržavale svoju romantičnu privlačnost, pa neki kočijaši još održavaju tu tradiciju. To je najčešće samo dopunsko zanimanje, sezonsko ali prijatno. U to je potrebno uložiti novac, jer se obično drže dva konja, pošto je saobraćaj na velegradskim ulicama zamoran, pa se životinja mora odmarati svaki drugi dan. Osim toga konji moraju imati obezveđen smeštaj i ishranu preko cele godine. Pored konja, potrebno je nabaviti i fijaker, a ta vrsta prevoznog sredstva postala je zaista muzejska retkost. Fijakerist mora da izgleda uljudno, da bude rečit i da poznaje turističke znamenitosti u gradu, da bi turistima poslužio i kao vodič*.

Hiromant

Uobičajen

Sve se ljudske ruke razlikuju među sobom, a „posao“ hiromanta sastoji se u tome da naivnima „predskaže budućnost“ na osnovu linija na dlanovima. Takve i njima slične prevare potiču iz davnih vremena, kada je većina ljudi bila neobrazovana. Isto kao astolog*, i hiromant se bavi opsenarstvom koje postoji od pamtiveka. Ima i drugih sličnih prevaranata: kartari rade sa kartama za igranje, vidovnjaci „vide“ budućnost u kristalnoj kugli, vračare u šarama koje pravi talog u šoljici crne kafe ili u pasulju itd. Hiromant( ili, češće, hiromantkinja) uzima šaku osobe koja je kod nje došla, ispituje njenu dužinu, oblik, linije koje su na njoj, raspored i veličinu ispupčenja na dlanu-i kao od šale donosi zaključke o karakteru ličnosti i njenoj sudbini. Iako svi znamo da su to najobičnije obmane, ne smemo zaboraviti da i danas ima onih koji u vračanje veruju, pa kad god se pruži prilika treba neprosvećenima objasniti da nikakvo proricanje budućnosti ne postoji( drugo je kad naučnici predviđaju nešto, recimo, prirast stanovništva i sl.).

◈Moje mišljenje što se tiče hiromanta tj. vračara, kartara, slažem se s tim da su to najobičnije obmane. Jer kakva ti je sudbina tako će i biti. Nijedna vračara ma koliko dobra ne može to da promeni.

Kaskader

Uobičajen

Kada se snima film, kaskader obično zamenjuje glumca u opasnim scenama. Ponekad priređuje predstave za publiku, na kojima izvodi opasne akrobacije.Ne može se reći da je poziv kaskadera dosadan. On je danas kraljev musketar, u crnom ogrtaču i šeširu široka oboda, i skače sa bedema da uhvati izdajnika koji beži; bedem je visok, ali je dole razapeta mreža, koja se ne vidi i koja će dočekati smelog vojnika. Sutra će kaskader, dublirajući(zamenjujući) glumca koji igra ulogu automobilskog trkača, izaći zdrav i čitav iz zapaljenog automobila prevrnutog kraj piste. Kaskader je vičan svim sportovima-boksu, mačevanju, jahanju, rvanju, akrobatici. Neki su padobranci, drugi ronioci, treći piloti-akrobati. Kaskaderi moraju da se pripremaju, dugim i strpljivim vežbama, za svaki podvig koji treba da izvedu. Njihova plata srazmerna je opasnosti zadatka koji obavljaju.